SWL جرثقیل مفهوم SWL جرثقیل یکی از مهم ترین مفاهیم مرتبط با جرثقیل است و به ميزان بار مجاز و ظرفیت ایمن جرثقیل ها اشاره دارد. توجه به این...
آسمان خراش چیست؟ آسمان خراش به انگلیسی Skyscrapers به برج هایی که ارتفاع آن ها از 150 بیشتر باشد، گفته می شود. این ساختمان ها معمولا نماد شهرهای بزرگ،...