پاوردیزل آسیا
  • 5 مرداد 1401
  • admin
  • 0

شرکت شاهین سازه از معدود شرکت های است که جدا از کیفیت ، تعهد و خوش قولیشان باعث رضایت و ادامه ی همکاریمان شد. شرکت پاور دیزل آسیا از همکاری با شما بسیار خرسند بوده و کمال تشکر را دارد                                                                                  .

Phone icon
+989۱۲۷۷۸۸۴۸۷
ارتباط باما
WhatsApp icon
+989۱۲۷۷۸۸۴۸۷